SRS-WN Block

Long WM Type
The LM block has the same cross-sectional shape as model SRS-WM, but has a longer overall LM block length and a greater rated load and permissible moment.
SRS-WN Block is interchangeable with the SRS-M Rail and Not for use with the SRS-M Set

Sản phẩm sẵn có tại:

Công ty TNHH Hisaka Việt Nam:

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3955 2696

Email: Support@hisaka.vn

Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không phải chính hãng