AFG

Low Heat Generation (For Ball Screw)

AFG Grease is a high-grade grease for Ball Screws that uses a high-grade synthetic oil as the base oil and a urea-based consistency enhancer. It excels in low heat generation and supports a wide temperature range from low to high temperature.

Sản phẩm sẵn có tại:

Công ty TNHH Hisaka Việt Nam:

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3955 2696

Email: Support@hisaka.vn

Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không phải chính hãng